Vastutustundlik ettevõtlus on ettevõte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik lõimimine ettevõtte igapäevategevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse.

Prime Line OÜ on tunnustatud sertifikaadiga ning pronkstaseme kvaliteedimärgisega Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige.

LUBADUS PAREMA HOMSE NIMEL

♦ Loome ettevõtluse kaudu lisaväärtust oma töötajatele, partneritele, kogukonnale ja ühiskonnale.

♦ Sõnastame oma ettevõttes selged vastutustundlikkuse põhimõtted ning tagame, et neid rakendataks järjepidevalt Eestis ja mujal turgudel, kus tegutseme.

♦ Olles äritegevuses eetiline, anname oma panuse ettevõtluskeskkonna arengusse.

♦ Jälgime, et meie ettevõttes järgitaks võrdse kohtlemise põhimõtteid.

♦ Jagame oma teadmisi ja kogemusi, et tõsta teadlikkust vastutustundliku ettevõtluse tähtsusest ühiskonnas.

♦ Väldime ja minimeerime äritegevuses võimalikku kahju elukeskkonnale ja kogukondadele.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum arendab alates 2005. aastast Eestis vastutustundliku ettevõtluse temaatikat ja koondab ainsa organisatsioonina Eestis vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid, omades täna tugevat liikmevõrgustikku ja tehes aktiivset koostööd ettevõtjate jaoks oluliste ametiasutustega. Foorumi eesmärk on edendada mõtteviisi, et vastutustundlik äritegevus on ettevõttele kasulik, praktikas lihtne ja mainekas.Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab ettevõtteid, kelle jaoks on oluline toimida vastutustundlikult, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.